• Sản phẩm quý khách đã đặt sẽ được vận chuyển tới địa chỉ như trên đơn hàng. Nếu giao hàng không thể thực hiện đến địa chỉ của quý khách, công ty sẽ thông báo tới khách hàng sớm nhất.
  • Sản phẩm sẽ được vận chuyển trong vòng 1-5 ngày, tùy thuộc vào địa chỉ của khách hàng.
  • Thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn 5 ngày đối với những khu vực xa.
  • Chi phí vận chuyển sẽ dựa trên tổng khối lượng sản phẩm và địa chỉ giao hàng của quý khách.
  • Quý khách sẽ trở thành chủ sở hữu của sản phẩm đã đặt và có trách nhiệm về rủi ro mất mát hoặc thiệt hại đối với sản phẩm sau khi giao hàng thành công.