Chính sách bảo mật này mô tả cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ zartar-saffron.com, tuy nhiên việc truy cập vào trang web của chúng tôi không đồng nghĩa với việc tự động lưu trữ dữ liệu thông tin của bạn trừ khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi.

Bảo mật khách hàng là ưu tiên bậc nhất của chúng tôi, do đó chúng tôi thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cho mục đích sử dụng cá nhân của chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng, do đó bảo mật của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi do chúng tôi chỉ giữ tên, địa chỉ, email và số liên lạc của bạn để có một giao dịch suôn sẻ và đáng tin cậy với bạn.

Ngoài ra, khi bạn cố gắng hoặc quyết định mua hàng thông qua trang web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ bạn, bao gồm tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại của bạn. Chúng tôi gọi những thông tin này là “thông tin đặt hàng”. Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ phụ thuộc vào các dịch vụ bạn sử dụng, cách bạn sử dụng chúng và những gì bạn chọn cung cấp.

Zartar Saffron thu thập thông tin từ bạn thông qua:

  • Tạo và quản lý tài khoản của bạn.
  • Sản phẩm mà bạn mua thông qua trang web.
  • Yêu cầu hoặc thắc mắc bạn gửi cho chúng tôi thông qua các hình thức và email.
  • Tương tác và thỏa thuận hai bên.
  • Yêu cầu hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ kỹ thuật.